O firmie

Informacje o firmie

KOMPLEKS to firma z tradycjami, działająca na rynku polskim nieprzerwanie od 1991 roku. Główna siedziba, magazyn oraz hale produkcyjne znajdują się w Wałbrzychu. We Wrocławiu I w Warszawie funkcjonują oddziały firmy, natomiast na Śląsku biuro techniczno-handlowe.

Nasza działalność koncentruje się na dwóch dziedzinach. Jedna z nich to instalacje technologiczne z tworzyw sztucznych dla przemysłu, energetyki i budownictwa. W ramach tej działalności jesteśmy producentem dwóch systemów : systemu rur preizolowanych  z tworzyw sztucznych TERMOTECH oraz wentylacji chemoodpornej z tworzyw sztucznych CHEMOWENT. Nasze instalacje funkcjonują w takich zakładach jak PKN Orlen, Lotos, KGHM, Anwil, Unilever, licznych elektrociepłowniach, hutach, zakładach tłuszczowych, itp.

Druga płaszczyzna działalności skupia się na szeroko pojętej technologii basenowej i wellness. W tym zakresie nasza firma dostarcza urządzenia technologiczne oraz wyposażenie zarówno dla dużych aqauparków, jak i dla basenów prywatnych, posiadamy ponadto pełną gamę wanien spa z hydromasażem. Nasze realizacje w tej branży to setki basenów, począwszy od aquaparków w Sopocie, Zakopanem, Zielonej Górze i Przemyślu, przez baseny miejskie, hotelowe, przyszkolne, aż po baseny prywatnych inwestorów.

Kilka dat z historii firmy

rok 1991 - rozpoczęcie działalności przez Spółkę Cywilną "KOMPLEKS"

rok 1994 - powstanie oddziału w Bytomiu

rok 2000 - powstanie oddziału w Warszawie

rok 2001 - przekształcenie w spółkę jawną

rok 2003 - przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

rok 2010 - powstanie oddziału we Wrocławiu

rok 2010 - przekształcenie w spółkę akcyjną

Firmę Kompleks można uznać za prekursora w dziedzinie instalacji z tworzyw sztucznych w Polsce. Trzeba było włożyć wiele wysiłku, aby na początku lat 90-tych przekonać kogokolwiek do instalacji z tworzyw. Brak fachowców, informacji technicznej, a przede wszystkim brak zaufania do nowych technologii spowodował, że firma wzięła na siebie wszystkie obowiązki związane z procesem inwestycyjnym, tj. projektowaniem, szkoleniem firm, zakupem materiałów i montażem. W tym samym czasie w krajach zachodnich instalacje z tworzyw były już stosowane na szeroką skalę. W chwili obecnej podobna sytuacja jest widoczna również na rynku polskim, a Kompleks może pochwalić się znaczącą rolą, jaką wniósł w ten długotrwały proces przekonywania do zalet tworzyw sztucznych w instalacjach.